Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad skiljer en riskanalys från en säkerhet­sanalys?

En riskanalys syftar, som namnet avslöjar, till att identifiera hot samt analysera och kartlägga risker. En säkerhetsanalys, såsom definierad i säkerhetsskyddsförordningen, syftar däremot till att kartlägga, eller inventera, vilken information som rör rikets säkerhet och/eller skyddet mot terrorism. Det måste dock påpekas att det svårligen går att genomföra en säkerhetsanalys om man inte redan genomfört en riskanalys. Detta följer av att hotbilden mot ett specifikt objekt eller en specifik information, direkt eller implicit genom beroenden, kan avgöra dess värde, i.e. om det rör rikets säkerhet och/eller skyddet mot terrorism.