Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vem får, och ska, ta del av resultatet av en säkerhet­sanalys?

På företaget bestämmer företagets högste chef, vanligen VD, vem som får ta del av säkerhetsanalysen. Brukligt är dock den personal som är ansvariga inom olika säkerhetsområden (säkerhetschef etc.) praktiskt hanterar analysen. Vidare behöver naturligtvis de som berörs av åtgärder kopplade till analysen ta del av innehållet. Kortfattat kan man säga att den som behöver ta del av innehållet för att utföra sitt arbete korrekt också ska ta del av analysen. Svenska Kraftnät kan begära av företag att ta del av säkerhetsanalysen. Företaget är då skyldigt att delge denna till Svenska Kraftnät.