Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vilken nytta har man av en säkerhet­sanalys?

Resultatet av en väl genomförd säkerhetsanalys ger information om vilka resurser (anläggningar och information) som behöver ges ett skydd som regleras i lag och förordning. Under förutsättning att man hanterar utfallet från analysen och bemöter denna med adekvata åtgärder så förebygger detta incidenter där företrädare för företaget kan komma att ställas till ansvar gentemot gällande säkerhetsskyddslagstiftning.