Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stöddokument

Dokument för vägledning och stöd i säkerhetsarbetet.

Filstorlek
Vägledning: IT-säkerhetsarkitektur

2015-03-15 1595
Vägledning: Informations- och IT-säkerhet samt säkerhetsskydd

2014-03-31 3522
Vägledning: Fysiskt grundskydd

2013-04-30 300
Vägledning: Skyddsobjekt inom energiförsörjningen

2012-06-11 4542
Handbok: Säkerhet vid energiforetag

2010-06-21 896
Vägledning: Fysiskt områdesskydd för elanläggningar

2009-01-31 1286
Vägledning: Riktade beredskapsåtgärder

2006-04-01 10913
Vägledning: Säkerhetsanalys

2005-06-30 2378
Befattningsbeskrivning för företagets säkerhetsfunktion

Detta dokument utgör ett exempel på befattningsbeskrivning för företagets säkerhetsfunktion.

2000-01-01 30
Checklista Informationssäkerhet vid hantering av IT-system

Checklistan har som syfte att vara till stöd för att stärka det mindre företaget i sin strävan att nå upp till sin ambitionsnivå för informations- och IT-säkerhet.

2000-01-01 213
Exempel på skyddsvärda uppgifter

I detta dokument redovisas exempel på skyddsvärda uppgifter som kan finnas inom företaget.

2000-01-01 37
Personalhantering anställda

Här anges exempel på åtgärder, sett ur säkerhetssynpunkt, angående personalhanteringens olika skeden för anställd arbetstagare.

2000-01-01 38
Personalhantering övrig personal

Denna bilaga anger exempel på åtgärder, sett ur säkerhetssynpunkt, angående personalhanteringens olika skeden för övrig personal.

2000-01-01 37
Sekretess- och säkerhetsavtal

Svensk Energi har genom EBITS tagit fram skiss på en avtalsmall för sekretess och säkerhet. Avtalsmallen avser att utgöra ett utkast till sekretessavtal.

2000-01-01 52
Granskad