Hoppa till huvudinnehåll
Sök

När vindkraft planeras

Information till dig som samhällsplanerare om vad man måste tänka på gällande anslutning av vindkraft.

Se också informationen om att ansluta till stamnätet, exempelvis vindkraft.

Säkerhetsavstånd

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar måste Transportstyrelsens rekommendationer följas. Det innebär att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter ska placeras minst 100 meter från kraftledningar. Vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd över 50 meter ska placeras minst 200 meter från kraftledningar. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För verk med en rotordiameter på 100 meter eller mer ska avståndet mellan torn och ledning vara större än 250 meter.

Tekniska krav

Alla vindkraftverk och vindkraftsparker med kapacitet större än 1,5 MW omfattas av föreskriften 

SvKFS 2005:2 "Affärsverket Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar"

Se också våra tekniska riktlinjer. Kontakta gärna registrator@svk.se om du undrar vilka tekniska riktlinjer som berör dig.

Svenska kraftnät har tagit fram en vägledning för anslutning till stamnätet. Läs mer på sidan "Anslut till stamnätet".  

Anmälningspliktigt enligt elberedskapslagen?

Nya produktionsanläggningar kan vara anmälningspliktiga enligt elberedskapslagen. I vår föreskrift SvKFS 2013:2 anges vilka anläggningar som omfattas av anmälningsskyldigheten. Du hittar föreskriften och blanketter för anmälan på sidan Regelverk.

Granskad