Systemdrift & elmarknad

Här hittar du som aktör information, verktyg och länkar som rör systemdrift och elmarknad som är viktiga att känna till och använda i samarbetet med oss.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Ny volymbegränsning för stödtjänsten FCR-D Upp – större volym kan delta

Svenska kraftnät höjer volymbegränsningen för vissa resurser som levererar FCR-D uppreglering från 58 MW till 73 MW. Det öppnar marknaden för större volymer av den typen av resurser.

Metod för att minska behovet av undantag från kravet att tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet

Svenska kraftnät har publicerat en metod för att minska behovet av undantag från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer, enligt artikel 16(9) i Elmarknadsförordningen 2019/943. Metoden visar vad Svenska kraftnät kommer att göra på lång och kort sikt för att minska behovet av undantaget.

Visa alla nyheter
Granskad