Systemdrift & elmarknad

Här hittar du som aktör information, verktyg och länkar som rör systemdrift och elmarknad som är viktiga att känna till och använda i samarbetet med oss.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Konsultation om regler för gemensam marknad för utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan Svenska kraftnät och Energinet

Elmarknadens aktörer bjuds in till öppen konsultation om förslag avseende utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan Svenska kraftnät och Energinet. Konsultationen är öppen till och med 18 maj 2021.

Rapport beskriver processer och format för utbyte av avbrottsplaner

Svenska kraftnät publicerar en rapport som beskriver hur utbytet av avbrottsplaner mellan Svenska kraftnät och marknadens aktörer ska gå till.

Visa alla nyheter
Granskad