Indikation om anslutningsmöjlighet

De aktörer som planerar att ansluta mot transmissionsnätet skicka in en förfrågan för att få en indikation på anslutningsmöjlighet. Denna tidiga indikation är frivillig samt fristående från Svenska kraftnäts anslutningsprocess.

Den som skickat in en förfrågan om en tidig indikation får återkoppling från Svenska kraftnät inom cirka två månader med ett svar om kapacitet finns tillgängligt och om anslutning är möjlig eller ligger långt fram i tiden.

Återkopplingen innehåller också en schablonbaserad anslutningsavgift.

Den tidiga indikationen förfaller samma dag som återkopplingen skickas. Detta beror på att det efter att svaret skickats kan ha kommit in nya ansökningar eller andra systempåverkande omständigheter som gör att förutsättningarna förändras i den efterfrågade anslutningspunkten.

Indikationsförfrågan om anslutningsmöjlighet

Klicka här för att komma till formuläret för att göra en förfrågan om tidig indikation.

Granskad