Avgifter för balansansvariga

Svenska kraftnät fastställer avgifter som balansansvarig ska betala. Mer information om avgifterna finns på sidan Balansansvarsavtal.

Avgifter för balanskraft och reglerkraft

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter balansavräkningen. Avgifterna regleras i eSett Oys avräkningsavtal.

Från och med 1 januari 2021 och till 31 oktober 2021 gäller följande avgiftsnivåer:

  • Balanskraftavgift: 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
  • Grundavgift för förbrukning: 0,940 EUR/MWh
  • Grundavgift för produktion: 0,470 EUR/MWh
  • Veckoavgift: 30 EUR/vecka

Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

Avgift för effektreserven

Avgiften tas ut på förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät under vardagar mellan klockan 06-22 från 16 november till 15 mars.

Effektreservsavgift: 0,32 EUR/MWh (gäller from 16 november 2021 och tills vidare)

Kommande avgifter

Tidigare avgifter

Granskad