Kommande avgifter för balansansvariga

På sidan finns information om kommande avgifter för balansansvariga.

Balanskraft och reglerkraft

Från och med 1 november 2021 kommer följande avgiftsnivåer att gälla:

  • Grundavgift: 0,850 EUR/MWh
  • Obalansavgift: 1,150 EUR/MWh
  • Veckoavgift: 30 euro per vecka.
Granskad