Balansansvarsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

Valutakurs

Vid omvandling mellan valutor för beräkning, återrapportering, etcetera används den valutakurs som publiceras på Mimer. 

Dokument balansansvarsavtal

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden

Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden

Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och utföra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal

Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet.

Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (på engelska, nytt fönster).

Förkvalificering: Information och dokument kopplat till förkvalificering för respektive reservmarknad

För frågor rörande de olika reserverna, finns mer information på sidan Information om reserver.

Nyheter

  • Ny FiftyWeb-applikation 

    Den 4 maj öppnas den nya FiftyWeb upp för aktörer. Vi går nu bort från en javaklient till ren HTML webbsida.
  • Stödtjänsten FFR är upphandlad för 2021 

    Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Reserven FFR ska användas vid situationer med låg rotationsenergi, för att säkerställa ett fortsatt stabilt kraftsystem.
  • Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q2-2021, vecka 14-26 

    De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q2-2021. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.
Granskad