Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anmäl strukturförändringar

För att elmarknaden ska fungera och för att Svenska kraftnät ska kunna göra balansavräkningen, behöver en stor mängd information(struktur) sändas mellan aktörerna (nätägare, balansansvariga, elleverantörer och Svenska kraftnät). Det är viktigt att strukturen är uppdaterad och korrekt.

Strukturinformationen kan bestå av övergripande uppgifter om aktören, nätavräkningsområden och detaljerad information som exempelvis reglerobjekt och dataserier. När en förändring i strukturen sker ska det alltid anmälas genom en strukturanmälan.

Kartor över nätavräkningsområden finns på webbplatsen Nätområden.se. Öppnas i nytt fönster

Någon gång mellan den 25-27:e varje månad, skickar vi ut en strukturrapport till alla nätägare och balansansvariga.

Strukturrapporten är en sammanställning av all väsentlig information som rör strukturen i aktuellt nätområde. I strukturrapporten redovisas detaljerade uppgifter per nätavräkningsområde eller för en viss balansansvarig.

Ändra mätvärdesdata i Mimer

I systemet Mimer finns uppgifter om den övergripande strukturen på elmarknaden och där kan du som nätägare själv ändra strukturen för mätvärdesdata i ditt nätområde. Detta ska göras senast 3 dagar innan den nya strukturen ska börja gälla.

För att kunna göra ändringar i Mimer, måste du ha behörighet att komma in i systemet.

Fyll i blanketten Konto Mimer för åtkomst till systemet. (.docx) Ladda ner

Systemet Mimer. Öppnas i nytt fönster

Om du som nätägaren inte har möjlighet att ändra din struktur i Mimer, kan du istället skicka in en strukturanmälan med den så kallade N2-blanketten.

Anmäl företagsförändringar

Blanketten F Företagsinformation (.xls) Ladda ner används för att anmäla företagsförändringar. Blanketten används för att lämna information om företaget och dess rapporteringsrutiner till Svenska kraftnät samt andra aktörer.

Blanketten finns i ett exemplar för nätägaren och ett för elhandelsföretaget. Den kan användas i alla sammanhang då information om företaget behöver meddelas någon annan aktör, om företaget byter mätombud eller någon annan förändring sker.

Anmälan sänds till struktur@svk.se.

Anmäl anläggningar i ett reglerobjekt

Blanketten Reglerobjekt anläggningsförteckning (.xls) Ladda ner används av den som är balansansvarig för att informera Svenska kraftnät om vilka anläggningar som ska ingå i ett reglerobjekt. 

Blanketten ska skickas in senast 14 dagar i förväg.

Anmälan sänds till reglerobjekt@svk.se.

Anmäl förändring i schablonstrukturen

Blanketten N2 Strukturanmälan (.xls) Ladda ner är nätägarens strukturanmälan till Svenska kraftnät.

Anmälan sänds till struktur@svk.se och ska vara oss tillhanda senast den 22:a före leveransmånaden.

Anmäl förändring i nätavräkningsområdet

Blanketten N3 Strukturförändringar av nätområden (.xls) Ladda ner används vid ändring av ombud, nätägare eller när ett angränsande nät tillkommer till nätområdet.

Nätägaren ska anmäla det 2 veckor i förväg genom att skicka ifylld blankett till struktur@svk.se.

Vill du veta mer?

Mer information om de olika blanketterna och hur de används mellan aktörerna finns i Elmarknadshandboken. Öppnas i nytt fönster

Nyheter strukturförändringar

Granskad