Tider för avräkning

Här får du information om tider för rapportering av andelstal och strukturering samt tider för rapportering av månadsvis timavräkning.

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

December 2019 var den sista månaden med månadsvis timavräkning och profilkompensation.

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett.

Redovisning av kvarkraft

Från och med period maj 2017 faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.​

Kvarkraft

Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Aug 2021 15/11 25/11 Fakturerat 25/11
Sep 2021 13/12 23/12  
Okt 2021 17/1 2022 27/1  
Nov 2021 14/2 24/2  
Dec 2021 14/3 24/3  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad