Information om stödtjänster

Svenska kraftnät upphandlar stödtjänster för att upprätthålla balansen och driftsäkerheten i kraftsystemet.

Läs mer om balansering.

Kraftsystemet behöver nya leverantörer

Både nya och gamla tekniker kan hjälpa till att upprätthålla ett stabilt kraftsystem. Stödtjänster kan exempelvis tillhandahållas av produktionsanläggningar, anläggningar som kan anpassa sin elförbrukning eller energilager. Leverans av stödtjänster kan bidra både till det enskilda företagets lönsamhet och till att möjliggöra energiomställningen.  

Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden. Svenska kraftnät arbetar därför med att underlätta för nya tekniker att ta plats på marknaderna.

Är du intresserad av att leverera stödtjänster?

Funderar du på möjligheterna att leverera reserver eller har en färdig idé? Genom att lämna en intresseanmälan och fylla i kortfattad information om enheten eller gruppen kan du få kommentarer och tips på mer relevant information.

Lämna intresseanmälan om att leverera stödtjänster.

Vill du få information om stödtjänster?

Vill du få information om exempelvis pågående utveckling, pilotprojekt eller upphandlingar?

Anmäl dig till kontaktlistan för att få informationsutskick om stödtjänster.

Leverera stödtjänster till Svenska kraftnät

Den som vill leverera stödtjänster behöver uppfylla kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor och regeldokument.

Till sidan Balansansvarsavtal

Läs mer om vad balansansvar innebär.

För att delta på marknaderna med en enhet eller grupp så krävs godkänt resultat i en förkvalificering. Förkvalificering är ett test som säkerställer att enheten eller gruppen uppfyller kraven och reglerna för den marknad som den ska delta på.

Mer om förkvalificering.

Information om hur processen för att ansöka om att leverera stödtjänster går till och hur lång tid ansökan kan ta finns i dokumentet Vägledning för att leverera stödtjänster (pdf, 3,3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Svar på vanliga frågor hittar du på sidan Frågor och svar om stödtjänster.

Att energilager eller andra tekniker med en begränsad uthållighet säljer stödtjänster är ganska nytt. Svenska kraftnät arbetar för att tydliggöra förutsättningarna för leverans av stödtjänster från energilager. Mer information finns på sidan Pilotförsök för ökad leverans av stödtjänster från energilager under Utveckling av kraftsystemet.

Olika typer av stödtjänster

Det finns olika typer av stödtjänster med olika krav på bland annat uthållighet och snabbhet.

En förenklad översiktsbild av marknaderna för stödtjänster hittar du i dokumentet Marknader för stödtjänster (pdf, 34 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Syftet med olika stödtjänster beskrivs kortfattat i tabellen

Stödtjänst Syfte
FFR
(Snabb frekvensreserv, Fast Frequency Reserve)
Automatisk stödtjänst som hanterar de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet
FCR-N
(Frekvenshållningsreserv normaldrift, Frequency Containment Reserve Normal)
Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid små förändringar i förbrukning eller produktion
FCR-D
(Frekvenshållningsreserv störd drift, Frequency Containment Reserve Disturbed)
Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar
aFRR
(automatisk Frekvensåterställningsreserv, automatic Frequency Restoration Reserve)
Automatiskt aktiverad stödtjänst som återställer frekvensen till 50 Hz
mFRR
(manuell Frekvensåterställningsreserv, manual Frequency Restoration Reserve)
Manuell stödtjänst som avlastar de automatiska stödtjänsterna och återställer frekvensen till 50 Hz

Ersättning för att leverera stödtjänster

Läs om ersättning för FCR-N, FCR-D, aFRR och mFRR i dokumentet Handel och prissättning (pdf, 120 kB, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Kontakt om stödtjänster

Är du intresserad av att delta eller deltar redan på våra marknader och har frågor till oss? Mejla Svenska kraftnät.

För frågor om FFR, mejla ffr@svk.se.

För frågor om FCR-N och FCR-D, mejla fcr@svk.se.

För frågor om aFRR, mejla afrr@svk.se.

För frågor om mFRR, mejla mfrr@svk.se.

För frågor om Störningsreserven, mejla storningsreserven@svk.se.

För frågor om Effektreserven, mejla effektreserven@svk.se.

Observera att Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.

Läs mer om hur Svenska kraftnät behandlar personuppgifter på webbplatsen.

Prenumerera på nyheter

Vill du följa våra nyheter som RSS eller mejl? Klicka på klicka på RSS eller e-post överst i flödet på vår nyhetssida. Du kan då ställa in din prenumeration. Du får sedan ett mejl varje gång en nyhet läggs upp i detta flöde.

Dokument om reserver

Granskad