Automatisk frekvensåterställningsreserv (aFRR)

Automatisk frekvensåterställningsreserv. Kallas vanligen aFRR, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska; automatic Frequency Restoration Reserve.

Frekvensåterställningsreserver har till uppgift att återställa frekvensen till 50 Hz. Det finns flera olika FRR-produkter. aFRR aktiveras automatiskt via en kontrollsignal när frekvensen avviker från 50 Hz. aFRR handlas upp i förväg.

Om aFRR

  • Minsta budstorlek: 5 MW
  • Aktivering: Automatiskt vid frekvensavvikelse från 50,00 Hz
  • Aktiveringstid: 100% inom 120 sekunder
  • Volymkrav för Sverige: Ca 140 MW
  • Uthållighet: 1 timme

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

  • Godkänd förkvalificering
  • Realtidsmätning
  • Elektronisk kommunikation

Handel och prissättning

aFRR handlas upp en vecka innan drift.

Kapacitetsersättning

Pay as bid. För uppgifter om medelpris, mejla afrr@svk.se.

Krav för att leverera aFRR

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor och regeldokument uppfyllas. Se särskilt bilaga 4– Handel med Frequency Restoration Reserve – Automatisk (aFRR).

Läs mer om Balansansvarsavtalet.

Förkvalificering

För att få tillåtelse att delta på marknaden för aFRR ska en leverantör först kunna visa att de tekniska kraven för stödtjänsten är
uppfyllda. Det görs via en förkvalificering med godkänt resultat.

Förnyad bedömning

Enheter eller grupper som tillhandahåller aFRR ska bedömas på nytt

  • åtminstone vart femte år,
  • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats.

Läs mer om Förkvalificering.

Kontakt och mer information om aFRR

Om du har frågor om aFRR, vänligen kontakta oss via e-post:afrr@svk.se.

aFRR avropad volym och kostnader

Granskad