FCR-D ned

Frekvensreserv störd drift, nedreglering. Kallas vanligen FCR-D ned, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska: downward Frequency Containment Reserve – Disturbance.

FCR-D nedreglering (FCR-D ned) är en ny stödtjänst som ska stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det sker genom nedreglering, det vill säga genom att enheter i nätet antingen minskar produktionen eller ökar konsumtionen av el.

Läs mer om Utveckling av ny stödtjänst: FCR-D ned.

Om frekvensreserver

Frekvensreserverna har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. Det finns flera olika FCR-produkter. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet.

Både FCR-D upp och FCR-D ned används vid störning. De finansieras genom stamnätstariffen och balansansvarsavgiften.

Kortfattat om tekniska krav för FCR-D ned

Aktivering sker linjärt i frekvensintervallet 50,1 till 50,5 Hz. Aktivering sker genom att minska produktion eller öka konsumtion hos enheter i nätet.

  • Aktiveringstid: 50 % inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder
  • Minsta budstorlek: 0,1 MW
  • Volymkrav FCR-D ned i Sverige: Upp till ca 560 MW

Läs mer i tekniska krav för FCR-D ned.

Förkvalificering för FCR-D ned

För att få delta på en marknad för stödtjänster ska alla enheter eller grupper som levererar stödtjänster godkännas i en så kallad förkvalificering.

Läs de tekniska kraven på sidan för förkvalificering.

Förkvalificeringar för FCR-D ned (och övriga stödtjänster) sker löpande. Den som är intresserad av att delta på marknaden för stödtjänster för FCR-D ned kan kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.

Kontakt och mer information

Frågor eller anmälan skickas till fcr@svk.se.

Läs mer om stödtjänster.

Läs om Balansansvar och tillhörande balansansvarsavtal.

Villkor för dagens FCR-D (uppreglering).

Vanliga frågor och svar om stödtjänster.

 

Granskad