FCR-D ned

FCR-D nedreglering (FCR-D ned) är en ny stödtjänst som ska stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det sker genom nedreglering, det vill säga genom att enheter i nätet antingen minskar produktionen eller ökar konsumtionen av el.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downward Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. Syftet med FCR-D ned är att bättre kunna hantera överfrekvenser i kraftsystemet. Tjänsten ska vara implementerad för att tas i bruk till årsskiftet 2021/2022.

Stödtjänsten ska kunna aktiveras i situationer som innebär att mycket förbrukning i kraftsystemet försvinner plötsligt, exempelvis vid fel på en exporterande HVDC-förbindelse. Vad Svenska kraftnät köper är därmed en tillfällig minskning av mängden elenergi i kraftsystemet. Nedreglering kan ske genom att enheter i nätet antingen minskar produktionen eller ökar konsumtionen av el.

Situationer med överfrekvenser väntas öka i takt med att fler och större HVDC-förbindelser byggs i Norden. Ett fel på en HVDC-förbindelse som går på export kan liknas vid ett bortfall av en stor förbrukningsenhet, som i sin tur riskerar att leda till en snabb och markant frekvensökning.

Kortfattat om tekniska krav för FCR-D ned

Aktivering sker linjärt i frekvensintervallet 50,1 till 50,5 Hz. Aktivering sker genom att minska produktion eller öka konsumtion hos enheter i nätet.
Läs mer i tekniska krav för FCR-D ned (länk)

  • Aktiveringstid: 50 % inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder
  • Minsta budstorlek: 0,1 MW
  • Volymkrav FCR-D ned i Sverige: Upp till ca 540 MW

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts utformning av tekniska krav för FCR-D ned. Det nuvarande Balansansvarsavtalet kommer inte gå ut på extern remiss med anledning av detta eftersom FCR-D ned är i linje med dagens FCR-D, fast i motsatt regleringsriktning.

Energimarknadsinspektionens beslut gäller under förutsättning att samtliga tillsynsmyndigheter inom synkronområdet Norden fattar ett beslut med samma innebörd.

Läs mer om Energimarknadsinspektionens beslut i tidigare nyhet.

Förkvalificering för FCR-D ned

För att få delta på en marknad för stödtjänster ska alla enheter eller grupper som levererar stödtjänster godkännas i en så kallad förkvalificering.

Läs de tekniska kraven på sidan för förkvalificering.

Förkvalificeringar för FCR-D ned kommer ske löpande från och med nu fram tills implementeringen i slutet av 2021. Den som är intresserad av att delta på marknaden för stödtjänster för FCR-D ned kan kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.

Kontakt och mer information

Frågor eller anmälan skickas till fcr@svk.se.

Läs mer om stödtjänster.

Läs om Balansansvar och tillhörande balansansvarsavtal.

Villkor för dagens FCR-D (uppreglering).

Vanliga frågor och svar om stödtjänster.

 

Granskad