Frekvenshållningsreserv störning (FCR-D)

Frekvensreserv störd drift. Kallas vanligen FCR-D, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska; Frequency Containment Reserve – Disturbance.

Frekvensreserverna har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet.

Det finns flera olika FCR-produkter. FCR-D är en frekvensreserv som används vid störning.

Om FCR-D

FCR-D avser endast uppreglering.

 • Minsta budstorlek: 0,1 MW
 • Aktivering: Automatisk linjär aktivering i frekvensintervallet 49,90-49,50 Hz
 • Aktiveringstid: 50% inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder
 • Volymkrav för Sverige: Upp till ca 580 MW
 • Uthållighet: Minst 20 minuter

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

 • Godkänd förkvalificering
 • Realtidsmätning
 • Elektronisk kommunikation

Handel och prissättning av FCR-D

FCR-D handlas för uppreglering. Upphandling sker två och en dag innan drift. Majoriteten av kapaciteten upphandlas två dagar innan drift (D-2), resterande dagen innan (D-1).

Kapacitetsersättning

Pay as bid. Medelpris per MW publiceras via Svenska kraftnäts stödsystem Mimer. (länk)

Krav för att leverera FCR-D

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor och regeldokument uppfyllas. Se särskilt bilaga 3 – Handel med Frequency Containment Reserve (FCR).

Läs mer om Balansansvarsavtalet.

Förkvalificering

För att få tillåtelse att delta på marknaden för FCR ska en leverantör först kunna visa att de tekniska kraven för respektive stödtjänst är
uppfyllda. Det görs via en förkvalificering med godkänt resultat.

Förnyad bedömning

Enheter eller grupper som tillhandahåller FCR ska bedömas på nytt

 • åtminstone vart femte år,
 • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats,
 • om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras.

Kontakt och mer information om FCR-D

Om du har frågor om FCR-D, vänligen kontakta oss via e-post:fcr@svk.se.

Granskad