Snabb frekvensreserv (FFR)

Svenska kraftnät har under 2020 implementerat den nya stödtjänsten Snabb frekvensreserv. Den kallas även FFR, vilket står för Fast Frequency Reserve.

Syftet med FFR är att skapa förutsättningar för att hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet vid en låg nivå av rotationsenergi i systemet.

Om FFR (Fast Frequency Reserve)

 • Minsta budstorlek: 0,1 MW
 • Aktivering: Automatiskt vid frekvensändringar vid låg nivå av rotationsenergi
 • Aktiveringstid: Tre alternativ för att nå full aktivering (100%). Ett av alternativen kan väljas:
  • 0,7 sekunder om aktivering vid 49,5 HZ
  • 1,0 sekunder om aktivering vid 49,6 Hz
  • 1,3 sekunder om aktivering vid 49.7 Hz
 • Volymkrav för Sverige: Ca 100 MW
 • Uthållighet: 30 sekunder alternativt 5 sekunder
 • Repeterbarhet: Redo för återaktivering inom 15 minuter

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

 • Godkänd förkvalificering
 • Realtidsmätning
 • Elektronisk kommunikation

Frequency Reserve) finns ännu inte reglerat i balansansvarsavtalet. Idag upphandlas FFR på årsbasis.

FFR avropad volym och kostnader

Bidra med FFR resurser 2022

Kontakt och mer information om FFR

Om du har frågor om FFR, vänligen kontakta oss via e-post: ffr@svk.se.

Mer information

Den 20 oktober ägde ett digitalt möte rum om FFR marknaden, ta del av dokumentationen från det mötet.

Frågor och svar om FFR

I dokument återfinns inkomna tekniska frågor gällande för FFR.

Frågor och svar FFR 2020 (pdf, 204 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad