Bidra med FFR resurser 2021

För att bidra med FFR resurser i 2021 års marknadslösning var leverantören av FFR tvungen att delta i den upphandlings- och förkvalificeringsprocess som ägde rum i början av året. Företagen som deltar i år har fått sitt anbud antaget i upphandlingsprocessen och sedan även fått FFR resursen godkänd i förkvalificeringsprocessen som visade på att resursen uppfyller de tekniska kraven som gäller för FFR leverans.

Anbudsinbjudan skickades ut till kvalificerade företag den 15 januari och den 14 februari inkom anbud till Svenska kraftnät. Beslut och tilldelning för FFR skedde den 11 mars 2021.
Information om hur FFR ska hanteras och handlas upp kommande år kommer att publiceras under hösten 2021.

FFR marknadslösning 2021 (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Dokument för förkvalificering av resurser 2021

Avtalsperiod 2021

Avtalsperioden sträcker sig från och med den 30 april 2021 (första avrop skedde den 1 maj 2021) till och med den 30 april 2022. Behovet av FFR finns primärt under säsongen juni-september då historiska analyser visar på att det är främst under denna period som FFR behövs i kraftsystemet. Däremot kan det finnas behov av FFR även under dagar och timmar utanför denna säsong därför tecknas 1 årigt avtal.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om upphandlingen, vänligen kontakta oss via e-post: ffr@svk.se

Granskad