Bidra med FFR resurser 2021

För att kunna bidra med sin FFR resurs i 2021 års marknadslösning behöver två krav uppfyllas av dig som leverantör. Företaget måste delta och få sitt anbud antaget i en upphandlingsprocess och sedan måste resursen i antaget anbud genomgå och godkännas i en förkvalificeringsprocess som visar på att resursen uppfyller de tekniska kraven för FFR leverans.

Den offentliga upphandlingen kommer att genomföras via upphandlingssportalen e-avrop (www.e-avrop.com, nytt fönster).

Första steget i upphandlingsprocessen är att företaget/leverantören blir kvalificerad som företag att delta i den fortsatta upphandlingen. Möjligheten att lämna in underlag i e-avrop för att bli kvalificerad som företag finns från 1 december fram till den 20 december.

Det är endast de företag som genomgår kvalificeringsprocessen och godkänns som företag som i nästa steg i upphandlingsprocessen kommer att få en anbudsinbjudan och möjlighet att sända in anbud för sin eller sina FFR resurser.

Anbudsinbjudan skickas ut till kvalificerade företag den 15 januari och senast den 14 februari ska anbud ha inkommit till Svenska kraftnät via e-avrop. Beslut och tilldelning sker den 11 mars 2021.

FFR marknadslösning 2021 (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Förkvalificeringsprocessen

För att Svenska kraftnät till slut ska kunna teckna ramavtal med de leverantörer vars anbud blivit antagna i upphandlingsprocessen krävs att själva FFR resursen genomgår en förkvalificering och godkänns av Svenska kraftnät.

Förkvalificeringen innebär att leverantören genomför tester som visar på att resursen klarar de tekniska krav som gäller för FFR reserven.

Förkvalificeringsprocessen pågår parallellt med upphandlingsprocessen men är en separat process. På grund av en tight tidsplan för att få FFR på plats kommer anbudsgivarna inte veta vid anbudsinlämningen i upphandlingsprocessen om resursen är godkänd eller inte enligt förkvalificeringsprocessen.

Förkvalificeringsansökan för resurs i anbud ska ha inkommit till Svenska kraftnät senast den 11 mars 2021. Beslut om resursen är godkänd i förkvalificeringen meddelas senast den 26 april 2021.

Uppdaterade förkvalificeringsdokument för 2021 (ansökan och testprotokoll) kommer att finnas tillgängliga i samband med att den andra delen av upphandlingen startar, anbudsprocessen.

2021 års upphandlings- och förkvalificeringsprocess.

Att förkvalificera resurser för FFR är endast aktuellt för de leverantörer som deltar i 2021 års upphandling av FFR.

Dokument för förkvalificering av resurser 2021

Avtalsperiod

Avtalsperioden kommer att sträcka sig från och med den 30 april 2021 (första avrop för 1 maj 2021) till och med den 30 april 2022. Behovet av FFR finns primärt under säsongen juni-september då historiska analyser visar på att det är främst under denna period som FFR behövs i kraftsystemet. Däremot kan det finnas behov av FFR även under dagar och timmar utanför denna säsong därför tecknas 1 årigt avtal.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om upphandlingen, vänligen kontakta oss via e-post: ffr@svk.se

Granskad