Bidra med FFR resurser 2022

Inför 2022 sker inga förändringar i marknadslösningen eller i de tekniska kraven för FFR. För att kunna bidra med sin FFR resurs 2022 behöver två krav uppfyllas av dig som leverantör. Företaget måste delta och få sitt anbud antaget i en upphandlingsprocess och resursen måste även genomgå och godkännas i en förkvalificeringsprocess som visar på att resursen uppfyller de tekniska kraven för FFR leverans.

FFR marknadslösning 2022 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förkvalificeringsprocessen

För att Svenska kraftnät till slut ska kunna teckna ramavtal med de leverantörer vars anbud blivit antagna i upphandlingsprocessen krävs att själva FFR resursen genomgår en förkvalificering och godkänns av Svenska kraftnät.

Förkvalificeringen innebär att leverantören genomför tester som visar på att resursen klarar de tekniska krav som gäller för FFR reserven.

Förkvalificeringsprocessen pågår parallellt med upphandlingsprocessen men är en separat process. Beroende på när förkvalificeringsansökan inkommer och hur lång tid godkännandeprocessen tar, är det inte säkert att anbudsgivarna vet vid anbudsinlämningen om resursen är godkänd eller inte enligt förkvalificeringsprocessen.

Nytt för i år är att förkvalificeringsansökan kan skickas in från och med att upphandlingen startar i november. Förkvalificeringsansökan för resurs i anbud ska ha inkommit till Svenska kraftnät senast den 18e mars 2022. Beslut om resursen är godkänd i förkvalificeringen meddelas senast den 22a april 2022 men utvärdering sker kontinuerlig från och med start av upphandling.

Tidigare år har det endast varit möjligt att förkvalificera resursen för ett år i taget, nu öppnar vi upp för att förkvalificera för en femårsperiod. Förkvalificerade resurser kommer dock fortsatt att behöva delta i upphandling och få anbud antagna varje år för att få delta på FFR marknaden.

Dokument för förkvalificering av resurser 2022

Upphandlingsprocessen

Den offentliga upphandlingen kommer att genomföras via upphandlingssportalen e-avrop. Klicka på denna länk för att komma direkt till upphandlingen på e-Avrop Öppnas i nytt fönster

Första steget i upphandlingsprocessen är att företaget/leverantören blir kvalificerad som företag att delta i den fortsatta upphandlingen. Sista dagen för att lämna in underlag i e-avrop för att bli kvalificerad som företag är 6 december.

Det är endast de företag som genomgår kvalificeringsprocessen och godkänns som företag som i nästa steg i upphandlingsprocessen kommer att få en anbudsinbjudan och möjlighet att sända in anbud för sin eller sina FFR resurser från mitten av december till januari/ februari nästa år. 

Avtalsperiod

Avtalsperioden kommer att sträcka sig från och med den 29 april 2022 till och med den 28 april 2023.

Behovet av FFR finns primärt under säsongen juni-september då historiska analyser visar på att det är främst under denna period som FFR behövs i kraftsystemet. Däremot kan det finnas behov av FFR även under dagar och timmar utanför denna säsong därför tecknas 1 årigt avtal.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om upphandlingen, vänligen kontakta oss via e-post: ffr@svk.se

Granskad