FFR avropad volym och kostnader

Här får du en sammanställning av avropad volym och kostnad för FFR.

Avropad volym och kostnader 2021

Avropad volym och kostnader 2020

Granskad