Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förkvalificering

För att få tillåtelse att delta på respektive marknad ska en potentiell leverantör av FCR och FRR visa att de tekniska kraven för reserven är uppfyllda genom att genomföra en förkvalificering med godkänt resultat.

Information om förkvalificeringsprocessen

Innan ansökan om förkvalificering påbörjas rekommenderar vi er att ta del av informationen på sidan Information om stödtjänster. Där finns information om de olika reservmarknaderna och processerna för att börja leverera reserver i dokumentet "Vägledning för att leverera reserver" (.pdf) Öppnas i nytt fönster och på sidan Vanliga frågor och svar om stödtjänster.

Längre handläggningstider

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan handläggningstiden för förkvalificeringsärenden vara lite längre än normalt på grund av semestrar.

Förnyad förkvalificering

Enheter eller grupper som tillhandahåller FCR eller FRR till Svenska kraftnät ska bedömas på nytt:

  • åtminstone vart femte år,
  • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats

Utöver det ska enheter eller grupper som tillhandahåller FCR dessutom bedömas på nytt:

  • om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras

Typkvalificering av FCR vid aggregering av små enheter

Enheter vars maximala kapacitet är mindre än 0,1 MW kan typkvalificeras och därmed adderas till en förkvalificerad grupp. Möjligheten att typkvalificera enheter till en grupp utvärderas i samband med förkvalificeringen av gruppen.

För att en enhetstyp ska kunna typkvalificeras måste de enskilda enheterna ha tekniska egenskaper som Svenska kraftnät bedömer är likvärdiga som de enheter som redan ingår i den förkvalificerade gruppen. Dessutom ska den nya gruppens totala tekniska förmåga vara lika med eller bättre än gruppens förmåga vid den ursprungliga förkvalificeringen. Det innebär att de adderade enheterna inte ska påverka gruppens förmåga negativt.

Givet detta kan enheter som typkvalificeras adderas på två sätt:

Ökad flexibilitet

Leverantören kan fritt utöka gruppen med typkvalificerade enheter, så länge maxkapaciteten inte ökas. Det innebär att den maximala volym som gruppen är förkvalificerad för att leverera inte ändras. Svenska kraftnät behöver inte informeras i detta fall.

Ökad kapacitet

Leverantören kan utöka gruppen med typkvalificerade enheter och därigenom öka maxkapaciteten från gruppen i steg om 0,1 MW, upp till maximalt 1 MW, utan att en ny förkvalificering behövs. Svenska kraftnät ska informeras varje gång kapaciteten ökas. När maxkapaciteten ökat med 1 MW i förhållande till ursprunglig förkvalificering och aktören önskar utöka kapaciteten ytterligare behöver nya tester genomföras och en ny förkvalificeringsansökan skickas in.

Som vanligt gäller att resurser som aggregeras i en grupp måste finnas i samma elområde och ha samma balansansvarig.

Dokument kopplat till förkvalificering för FCR-N, FCR-D upp, FCR-D ned, aFRR och mFRR

All dokumentation kopplat till ansökan ska skickas genom Svenska kraftnäts tjänst Deaddrop. Den som vill ansöka om att få börja leverera reserver får ett tillfälligt Deaddrop-konto när denna meddelat Svenska kraftnät att ansökan är komplett och redo att skickas in.

Som huvudregel är alla handlingar som kommer in till Svenska kraftnät allmänna men uppgifter kan i vissa fall omfattas av sekretess.

Det ansökande företaget rekommenderas därför att ange vilka uppgifter i ansökan som kan anses känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning företaget kan antas lida skada om uppgiften röjs.

Svenska kraftnät är inte bundet av företagets bedömning utan kommer att göra en självständig prövning i varje fall.

Dokument, förkvalificering

Granskad