Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur definieras central styrning för FCR?

Central styrning definieras i Balansansvarsavtalets bilaga 3 – villkor för FCR:

”Med central styrning avses i detta fall att en enhet eller grupp som tillhandahåller FCR som styrs genom att frekvensen återkopplas via en central funktion”.

Det innebär att med central styrning avses resurser som i driftskedet är beroende av en central funktion för att aktiveras. Exempel på detta är central frekvensmätning och central beräkning av börvärde. En resurs som inte är beroende av en central funktion räknas som lokalt styrd.

En resurs kan räknas som lokalt styrd även om den innan driftskedet använder sig av en central funktion, exempelvis för schemaläggning. Det förutsätter att eventuella centrala signaler skickas i god tid före leveransperioden samt att leverantören har möjlighet att verifiera att signalen mottagits av resursen.

För att en resurs ska räknas som lokalt styrd trots att centrala funktioner används i planeringsskedet, ska det finnas möjlighet att underrätta Svenska kraftnät innan leveransperiodens start i händelse av att dessa centrala funktioner fallerar.