Manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR)

Manuell frekvensåterställningsreserv. Kallas vanligen mFRR, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska, manual Frequency Restoration Reserve.

Frekvensåterställningsreserver har till uppgift att återställa frekvensen till 50 Hz. Det finns flera olika FRR-produkter. mFRR avlastar de automatiska
stödtjänsterna och återställer frekvensen till 50,00 Hz. mFRR aktiveras manuellt efter begäran från Svenska kraftnät.

Om mFRR

  • Minsta budstorlek: 10 MW (5 MW i elområde SE4)
  • Aktivering: Manuellt på begäran av Svenska kraftnät
  • Aktiveringstid: 100% inom 15 minuter
  • Volymkrav för Sverige: Inga volymkrav
  • Uthållighet: 1 timme

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

  • Godkänd förkvalificering
  • Realtidsmätning
  • Elektronisk kommunikation

Handel och prissättning

Handel med mFRR sker på en nordisk reglerkraftmarknad. Där köps och säljs energi varje timme. mFRR avropas kontinuerligt vid behov och bud ska lämnas senast 45 minuter innan drifttimman.

Energiersättning

Om bud avropats av balansskäl gäller marginalpris, enligt upp- eller nedregleringspris på elbörsen Nord Pool. För information om priser, se Nord Pools webbplats (länk).

Krav för att leverera mFRR

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor och regeldokument uppfyllas. Se särskilt bilaga 5 – Handel med Frequency Restoration Reserve – Manuell (mFRR).

Läs mer om Balansansvarsavtalet.

Förkvalificering

För att få tillåtelse att delta på marknaden för mFRR ska en leverantör först kunna visa att de tekniska kraven för stödtjänsten är
uppfyllda. Det görs via en förkvalificering med godkänt resultat.

Förnyad bedömning

Enheter eller grupper som tillhandahåller mFRR ska bedömas på nytt

  • åtminstone vart femte år,
  • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats.

Läs mer om Förkvalificering.

Kontakt och mer information om mFRR

Om du har frågor om aFRR, vänligen kontakta oss via e-post:mfrr@svk.se.

Granskad