Störningsreserven

Svenska kraftnäts störningsreserv ska på 15 minuter kunna aktiveras för att hantera en störning och få systemet i balans igen.

Om elproduktion faller bort eller det blir fel på transmissionsnätets ledningar uppstår störningar i driften av elsystemet. Om buden på reglerkraftmarknaden inte räcker till för att åtgärda störningen aktiverar Svenska kraftnät störningsreserven och får systemet i balans.

Det är Svenska kraftnäts ansvar att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa elsystemet till normaldrift. Störningsreserven säkerställer att Svenska kraftnät lever upp till det här ansvaret och består i dag av en installerad effekt på 1350 MW i elområdena SE3 och SE4. Störningsreserven är inte detsamma som effektreserven.

Lär dig om effektreserven.

Består till stor del av gasturbiner

Kravet på resurserna som ingår i störningsreserven är att de ska kunna aktiveras inom 15 minuter. I dag består störningsreserven i huvudsak av gasturbiner, eftersom de kan startas mycket snabbt och börja producera el. Störningsreserven innehåller i dag ingen förbrukningsreduktion, men det skulle vara fullt möjligt med den här formen av inslag i störningsreserven om aktören uppfyller de tekniska kraven.

Kontakt

Om du har frågor om störningsreserven, kontakta storningsreserven@svk.se. Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.

Granskad