Upphandlingen av leverantörer för kompletterande mFRR uppregleringskapacitet för 2021 – 2022

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av kompletterande mFRR uppregleringskapacitet i elområde SE3 och SE4. Avtalsperioden är 1 juni 2021 till 31 maj 2022.

Leverantörer
Ägare Elområde Effekt (MW)
Vattenfall AB SE3 112
Fortum Sverige AB SE3 150
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB  SE3 10
Sydkraft Thermal Power AB SE4 26,8
Bixia AB SE4 5

Upphandling planeras ske årligen fram till 2026, för att därefter revideras i enlighet med aktuell lagstiftning. Avtalslängd kommer att uppgå till maximalt ett år.

Regelverket styr upphandlingen

Då Energimarknadsinspektionen för närvarande inte beviljat undantag från Elmarknadsförordningen (2019/943), artikel 6(9) och artikel 6(10), baserar Svenska kraftnät upphandlingen på förnyad undantagsansökan avseende upphandlingsregler för mFRR kapacitet. Avtal är villkorade att undantagsansökan godkänns av Energimarknadsinspektionen.

Starten av avtalen för mFRR-balanskapacitet senareläggs

Start av avtal för mFRR-balanskapacitet senareläggs i och med att nödvändiga beslut från Energimarknadsinspektionen dröjer.

Konsekvensen av förseningen för Svenska kraftnät är att tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden över snitt 2 behöver reduceras för att möjliggöra överföring av energibud på reglerkraftmarknaden från SE1/SE2 till SE3 för att hålla kraftsystemet i normal drift.

Svenska kraftnät har idag inte kännedom när beslut från Energimarknadsinspektionen väntas.

Mer info finns i nyheterna:

Svenska kraftnät upphandlar mFRR kapacitet i SE3 och SE4

Svenska kraftnät har upphandlat mFRR balanskapacitet i SE3 och SE4

Starten av avtalen för mFRR-balanskapacitet senareläggs

Kontakt

Om du har frågor om störningsreserven, kontakta storningsreserven@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.

Granskad