Upphandlingen av leverantörer för kompletterande mFRR uppregleringskapacitet för 2021 – 2022

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av kompletterande mFRR uppregleringskapacitet i elområde SE3 och SE4. Avtalsperioden är 1 juni 2021 till 31 maj 2022.

Ägare Elområde Effekt (MW)
Vattenfall AB SE3 112
Fortum Sverige AB SE3 150
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB SE3 10
Sydkraft Thermal Power AB SE4 26,8
Bixia AB SE4 5

Upphandling planeras ske årligen fram till 2026, för att därefter revideras i enlighet med aktuell lagstiftning. Avtalslängd kommer att uppgå till maximalt ett år.

Regelverket styr upphandlingen

Då Energimarknadsinspektionen för närvarande inte beviljat undantag från Elmarknadsförordningen (2019/943), artikel 6(9) och artikel 6(10), baserar Svenska kraftnät upphandlingen på förnyad undantagsansökan avseende upphandlingsregler för mFRR kapacitet. Avtal är villkorade att undantagsansökan godkänns av Energimarknadsinspektionen.

Mer info finns i nyheten - Svenska kraftnät upphandlar mFRR kapacitet i SE3 och SE4

Granskad