Upphandlingen av leverantörer för störningsreserven för 2019 – 2020

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen för att förstärka störningsreserven. Avtalsperioden är 1 juni 2019 till 31 maj 2020.

Ägare Elområde Effekt (MW)
Vattenfall AB SE3 50
Fortum Sverige AB SE3 60

Tilldelningsbeslutets avtalsspärr gäller till och med den 29 april 2019.

Upphandling planeras ske årligen fram till 2026, för att därefter revideras i enlighet med aktuell lagstiftning. Avtalslängd kommer att uppgå till maximalt ett år.

Kontakt

Vid frågor om störningsreserven, kontakta storningsreserven@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.

 

Granskad