Upphandlingen av leverantörer för kompletterande mFRR uppregleringskapacitet för 2020 – 2021

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av kompletterande mFRR uppregleringskapacitet i elområde SE3 och SE4. Avtalsperioden är 1 juni 2020 till 31 maj 2021.

Leverantörer
Ägare Elområde  Effekt (MW) 
Vattenfall AB SE3 110
Fortum Sverige AB  SE3 125
Bixia AB SE4 5

Tilldelningsbeslutets avtalsspärr gäller till och med den 4 maj 2020.

Upphandling planeras ske årligen fram till 2026, för att därefter revideras i enlighet med aktuell lagstiftning. Avtalslängd kommer att uppgå till maximalt ett år.

Kontakt

Vid frågor om störningsreserven, kontakta storningsreserven@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.

 

Granskad