Fotograf: Tomas Ärlemo

Teknik och entreprenad

Du som bygger eller underhåller anläggningar som ingår i eller är anslutna till stamnätet, måste följa våra krav.

När stamnätet behöver underhållas eller byggas ut tar vi hjälp av entreprenörer. Det är alltid mycket viktigt att våra krav inom bland annat teknik, miljö och elsäkerhet följs. Även anläggningar som är anslutna till stamnätet måste uppfylla våra tekniska krav för att stamnätet ska fungera driftsäkert.

Granskad