Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och entreprenad

Du som bygger eller underhåller anläggningar som ingår i eller är anslutna till transmissionsnätet, måste följa våra krav.

Det är alltid mycket viktigt att våra krav inom bland annat teknik, arbetsmiljö, miljö och elsäkerhet följs, när transmissionsnätet underhålls eller byggs ut. Även anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet måste uppfylla våra tekniska krav för att transmissionsnätet ska fungera driftsäkert.

Tillsammans blir vi bättre

Svenska kraftnät arbetar samordnat med hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet och här är du som leverantör en viktig medspelare.

Hållbara leverantörskedjor

Innan start av uppdrag genomför du som arbetar på uppdrag av Svenska kraftnät ett antal webbutbildningar.

När väl arbetet är igång sker löpande dialog och uppföljning av Svenska kraftnät antingen genom kontroller eller genom revisioner. Du som leverantör har en betydelsefull roll i arbetet med att upptäcka, rapportera och åtgärda avvikelser.

Nyheter inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet

Följ nyheterna via RSS E-post
Visa alla nyheter
Granskad