Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Arbete i elektriska fält

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att skydda sin personal på arbetet. Det gäller även arbete i elektriska fält.

För den som ska arbeta i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält anger Arbetsmiljöverkets AFS 2016:3 avseende elektromagnetiska fält för arbetstagare olika insatsnivåer och gränser.

För Svenska kraftnäts anläggningar är magnetfälten långt under de satta värdena. De elektriska fälten kan däremot vara höga.

Filstorlek
Rekommendation: "Svenska kraftnäts rekommendationer gällande arbete och

Svenska kraftnäts rekommendationer gällande arbete och arbetskläder vid arbete i höga E-fält. Bedömningarna i detta dokument är rekommendationer, det åligger respektive arbetsgivare att utvärdera riskerna med E-fält samt hantera riskerna på lämpligt sätt.

2018-05-21 121
Rapport: "Elektrisk fältstyrka vid klättring i stolpar"

Redovisning av vilka elektriska fält som kan förekomma vid arbetsmoment som kräver klättring.

2018-03-01 3930
Användarhandledning: "Guide for Implementing Directive 2013/35/EU on Electromagnetic Fields"

Framtagen av medlemmarna inom ENTSO-E.

2017-11-22 3885
Faktablad: "Elektriska fält - så fungerar de och så undviker du besvär"

Förslag på hur du som arbetsgivare kan skydda din personal som ska arbeta i våra anläggningar.

2017-10-20 668
Rapport: ”Elektrisk fältstyrka vid rondning och underhållsarbete i stationsmiljö”

Kartläggning av elektriska fält som normalt förekommer i stationsmiljö vid underhållsarbeten och rondning. Krav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3 samt hur Svenska kraftnät tillämpar dessa.

2017-01-26 1204

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:3 (länk till Arbetsmiljöverkets webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vetenskaplig artikel för den teoretiskt intresserade

Denna vetenskapliga artikel på IOP Science webbplats, behandlar arbete med ett spänningslöst fack i en i övrigt spänningssatt 400 kV-station. Artikeln problematiserar vissa gränser och förhållningssätt i direktiv och föreskrifter och hur dessa ska tolkas.

Granskad