Hoppa till huvudinnehåll

Arbete i elektriska fält

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att skydda sin personal på arbetet. Det gäller även arbete i elektriska fält.

För den som ska arbeta i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält anger Arbetsmiljöverkets AFS 2016:3 avseende elektromagnetiska fält för arbetstagare olika insatsnivåer och gränser.

För Svenska kraftnäts anläggningar är magnetfälten långt under de satta värdena. De elektriska fälten kan däremot vara höga.

Faktablad och rapporter
Namn Datum Filstorlek
Svenska kraftnäts tolkning för att uppfylla arbetsmiljökraven gällande elektromagnetiska fält (PDF)

Svenska kraftnäts tolkningar och bedömningar för att uppfylla kraven i AFS 2016:3, ”Elektromagnetiska fält – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och allmänna råd om tillämpningen av föreskriften”, vid arbete i Svenska kraftnäts anläggningar.

2019-06-19 250 KB
Faktablad: Elektriska fält - så fungerar de och så undviker du besvär (PDF)

Förslag på hur du som arbetsgivare kan skydda din personal som ska arbeta i våra anläggningar.

2019-06-19 668 KB
Rapport: Elektrisk fältstyrka vid rondning och underhållsarbete i stationsmiljö (PDF)

Kartläggning av elektriska fält som normalt förekommer i stationsmiljö vid underhållsarbeten och rondning. Krav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3 samt hur Svenska kraftnät tillämpar dessa.

2019-06-19 1204 KB
Rapport: Elektrisk fältstyrka vid klättring i stolpar (PDF)

Redovisning av vilka elektriska fält som kan förekomma vid arbetsmoment som kräver klättring.

2019-06-19 3930 KB
Rapport: Handbok för bedömning av elektriska och magnetiska fält vid arbete på och under parallella luftledningar för 220 och 400 kV (PDF)

2019-12-05 2688 KB
Rapport: Handbok för bedömning av elektriska och magnetiska fält vid arbete i stationer för 400 kV (PDF)

2019-12-05 8989 KB
Svenska kraftnäts rekommendationer gällande arbetskläder i miljöer med höga elektriska fält (PDF)

2019-06-19 239 KB

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:3 på Arbetsmiljöverkets webbplats(nytt fönster)

Användarhandledning: "Guide for Implementing Directive 2013/35/EU on Electromagnetic Fields" (pdf, 3,79 MB, nytt fönster) 

Vetenskaplig artikel för den teoretiskt intresserade

Denna vetenskapliga artikel på IOP Science webbplats, behandlar arbete med ett spänningslöst fack i en i övrigt spänningssatt 400 kV-station. Artikeln problematiserar vissa gränser och förhållningssätt i direktiv och föreskrifter och hur dessa ska tolkas.

Granskad