Arbete i elektriska fält

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att skydda sin personal på arbetet. Det gäller även arbete i elektriska fält. I ett faktablad som vi har tagit fram beskriver vi hur man kan skydda sig från obehag och skador som arbetsmiljön kring anläggningar i stamnätet kan orsaka.

För den som ska arbeta i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält anger det nya EU-direktivet för elektromagnetiska fält för arbetstagare olika insatsnivåer och gränser för dessa fält. För Svenska kraftnäts anläggningar är magnetfälten långt under de satta värdena. De elektriska fälten kan däremot vara höga.

I faktabladet "Elektriska fält - så fungerar de och så undviker du besvär" (uppdaterad oktober 2017) ger vi förslag på hur du som arbetsgivare kan skydda din personal som ska arbeta i våra anläggningar.   

Faktabladet innehåller ett praktiskt inriktat avsnitt och ett teoriavsnitt.

I rapporten ”Elektrisk fältstyrka vid rondning och underhållsarbete i stationsmiljö” redovisas en kartläggning av elektriska fält som normalt förekommer i stationsmiljö vid underhållsarbeten och rondning. I rapporten redovisas även de krav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3  (svensk lagstiftning motsvarande EU-direktiv 2013/35/EU) samt hur Svenska kraftnät tillämpar dessa. 

I rapporten "Elektrisk fältstyrka vid klättring i stolpar" redovisas vilka elektriska fält som kan förekomma vid arbetsmoment som kräver klättring.

Användarhandledningen "Guide for Implementing Directive 2013/35/EU on Electromagnetic Fields" har tagits fram av medlemmarna inom ENTSO-E. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:3  

Granskad