alt=""

Avvikelseh­antering inom arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö, kvalitet och egendom/­säkerhet

Du som arbetar som leverantör för Svenska kraftnät har en betydelsefull roll i arbetet med att upptäcka, rapportera och åtgärda avvikelser. Här finns information om de övergripande krav som vi ställer, samt hur avvikelser ska rapporteras.

TR13-01 ställer krav

Den tekniska riktlinjen "TR13-01 Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet" som Svenska kraftnät tagit fram, ställer krav på ett systematiskt arbetssätt för hantering av avvikelser. Arbetet ska ske i fyra övergripande steg:

  1. Rapportera avvikelser som sker inom uppdraget i systemet ENIA
  2. Utreda grundorsak
  3. Genomföra åtgärder för att undvika att avvikelser inträffar igen
  4. Följa upp om genomförda åtgärder haft önskad effekt

Under dessa steg är det viktigt att löpande återrapportera till Svenska kraftnät.

Så här rapporterar du avvikelser

För att kunna rapportera i vårt system för avvikelser, ENIA, behöver du beställa en så kallad rapportörslänk av ENIA-supporten. Beställ genom att ringa oss på 010-475 86 00 eller skicka e-post till ENIA@svk.se. Du är också välkommen att kontakta oss om du har några frågor om din roll, systemet eller en avvikelse.

Instruktionen för hur du gör en anmälan finns i vårt faktablad. Ladda ner faktabladet om avvikelserapporteringen (pdf, 2 MB, nytt fönster). 

Granskad