Granskning av dokumentation

När vi bygger nya ledningar och stationer – eller bygger om – ska granskningen av dokumentation följa de rutiner som anges i kontraktet mellan Svenska kraftnät och entreprenören. Det normala är att Svenska kraftnäts framtagna rutiner följs.

Tydliga granskningsrutiner bidrar till att säkerställa kvaliteten i dokumentation. Genom granskningen ser vi till att anläggningen som byggs uppfyller kraven i kontrakt och att eventuella avvikelser upptäcks i ett tidigt skede.

Granskningsrutinerna utvecklas i takt med att krav, tekniska riktlinjer, verktyg med mera förändras. Rutinen nedan riktar sig till entreprenörer och konsulter som arbetar för oss i våra stationsprojekt, och till våra projektledare.

Svenska kraftnät arbetar med att ta fram en ny granskningsrutin även för ledningsprojekt.

Granskad