Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Dekorativ bild.

Kemikalieh­antering

Svenska kraftnät har som mål att fasa ut användandet av de farligaste kemikalierna samt minska riskerna för hälsa och miljö vid användning av kemikalier.

Alla kemikalier som används i Svenska kraftnäts verksamhet ska vara granskade eller ha en klassning. Utifrån klassning följer särskilda villkor som ska uppfyllas innan användning. De särskilda villkoren innebär aktivt substitutionsarbete som visas i en produktvalsanalys samt riskbedömning som leder till säker hantering. Kemikaliernas klassning ska framgå i kemikalieförteckningen. Vid kontroller ska du som entreprenör kunna visa att samtliga villkor har uppfyllts.

Processbeskrivning: 1. Behov av att använda en kemikalie (Planering, projektering, upphandling, teknikkrav, bygg, drift och underhåll). 2. Planera kemikalieanvändning (Kemikalieförteckning och Systematiskt substitutionsarbete). 3. Granska och klassa kemikalie. 4. Uppfylla eventuella särskilda villkor. 5. Börja använda kemikalie.

Vilka omfattas av kraven?

Kraven gäller för alla leverantörer med avtal som upprättats med Svenska kraftnät från och med oktober 2014. De gäller vid byggnation, drift och underhåll.

Vilka kemikalier omfattas?

Kraven på klassning, granskning och särskilda villkor gäller alla märkningspliktiga kemikalier som används i Svenska kraftnäts verksamhet. Det gäller för så kallade förbruknings- och driftkemikalier samt kemikalier som är inneslutna i en vara, t.ex. transformatorolja. Kraven gäller däremot inte för kemikalier som ingår i en vara, t.ex. impregnerat trä.

Svenska kraftnäts kemikalier kan delas in i åtta produkttyper:

  • bruk och injekteringsmedel
  • drivmedel och tillsatser
  • färg och ytbehandling
  • lim och tätningsmedel
  • rengöringsmedel
  • smörjmedel
  • sprängämnen
  • övrigt (t.ex. bekämpningsmedel)

Produktvalsprincipen

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarade krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism."

2 kap. 4 § miljöbalken

Granskad