Kemikalieh­antering

På Svenska kraftnät vill vi minska användningen av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i vår verksamhet. När de ändå måste användas, ska de användas på ett säkert sätt. Därför måste entreprenörer som arbetar för oss uppfylla våra krav för kemiska produkter.

Kemiska produkter ska rapporteras 

Svenska kraftnäts Tekniska riktlinjer "Krav avseende miljö och hälsa (TR13-04-01)" ställer krav på dig som entreprenör att rapportera in märkningspliktiga kemiska produkter innan de används. Rapporteringen ska göras i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. För att ansöka om inloggningsuppgifter eller logga in i systemet gå till "Ansökan och inloggning".

En del kemiska produkter är undantagna kravet på granskning och behöver därmed inte rapporteras in till Chemsoft. På sidan ”Undantagna produkter” finns mer information.

Som stöd för hur kravet ska uppfyllas finns två guider, en sammanfattande snabbguide och en mer utförlig guide. Dessa finns på sidan "Instruktioner och mallar".

Produkterna granskas och klassas

När kemiska produkter har rapporterats in i Chemsoft, granskar Svenska kraftnät dem och klassificerar dem i rätt grupp. Mer information om hur det görs finns på sidan "Klassning". Granskningskriterierna för klassning av kemiska produkter är harmoniserade med BASTA-kriterierna. Du hittar BASTA-kriterierna här.

När granskningen och klassningen är klar, skickar vi ett granskningsutlåtande via e-post till er. I utlåtandet finns information om vilken grupp produkten har klassats i, och om särskilda villkor gäller för den produkten. På sidan "Särskilda villkor" kan du läsa mer om villkoren för de olika grupperna.

Kontakta gärna oss om du har frågor

Om du har frågor kring kemikaliehantering, skicka e-post till kemikalier@svk.se.

Granskad