Ansökan och inloggning

De entreprenörer som gör arbeten för Svenska kraftnät ska rapportera in de kemiska produkter som man planerar att använda.  

Rapporteringen sker i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. 

Logga in i Chemsoft.

Ansök om inloggningsuppgifter

För att kunna skicka in en ansökan via Chemsoft behöver du inloggningsuppgifter. Ansök om inloggningsuppgifter genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida. Inom tre dagar får du dina personliga inloggningsuppgifter.

Ansök om ny kemisk produkt

Du skickar in en ansökan om att få använda en kemisk produkt genom att logga in i Chemsoft och klicka på fliken "Ansökan kemikalie". Observera att det finns produkter som är undantagna kravet på granskning, se sidan "Undantagna produkter".

Det är viktigt att ansökan är komplett ifylld. Den ska innehålla:

  • Alla fält som är markerad med asterisk(*) ska vara ifyllda
  • Säkerhetsdatablad ska bifogas, och det måste vara aktuellt och skrivet på svenska. Säkerhetsdatabladet ska innehålla tillräcklig information för att vi ska kunna klassa produkten och i övrigt uppfylla kraven i EU-lagstiftningen REACH.
  • Produktvalsanalys ska bifogas under fältet "Bilaga" och upprättas enligt mallen för produktvalsanalys. Se sidan "Instruktioner och mallar".Om produktvalsanalysen inte godkänns returnerar vi ansökan. 

Vad händer när ansökan skickats?

När en ansökan kommit in till oss får du direkt en bekräftelse med e-post. Granskningstiden är max en vecka från det datum då en komplett ansökan har kommit in. Om ansökan inte är komplett får du en begäran om komplettering. Om kompletteringarna inte har kommit till Svenska kraftnät inom fyra veckor avslutar vi ärendet.

I kemikaliehanteringssystemet Chemsoft kan du följa och se statusen på ditt ärende och alla andra ärenden som handläggs.

Granskningen resulterar i ett granskningsutlåtande där det framgår vilken grupp produkten klassats i, och om särskilda villkor ska uppfyllas före användning.

Granskningsutlåtandet skickas till dig som sökande, och produkten registreras automatiskt i Chemsoft och är därigenom tillgänglig för sökning.

Observera att även om en kemisk produkt har granskats måste entreprenören ändå:

  • följa lagar och andra krav,
  • se till att tillräckliga personskydd används,
  • sträva efter att hitta en alternativ produkt eller metod som är mindre miljö- eller hälsopåverkande, och
  • ta de myndighetskontakter som krävs.

Ansök om inloggningsuppgifter till Chemsoft

Fyll i formuläret för att få användarnamn och lösenord till systemet Chemsoft.

Namn på projekt eller projektnummer
Projektledare på Svenska kraftnät:
Företagsnamn/Entreprenör:
Namn på den sökande:
Telefon:
E-post:
Övriga kommentarer:
Granskad