Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Är min kemikalie godkänd för användning på Svenska kraftnät?

Det beror på vilken klass kemikalien har. Principen är att alla kemikalier är godkända att använda om lagstiftningen tillåter användningsområdet och man uppfyller alla Svenska kraftnäts krav.

För C-klassade kemikalier, dvs. kemikalier i den farligaste klassen, krävs ett godkännande från ansvarig projektledare eller underhållsingenjör innan användning. C-klassade kemikalier är de som Svenska kraftnät i första hand vill fasa ut och man ska därför motivera valet innan användning. Se de särskilda villkoren för C-klassade kemikalier.

Entreprenör har ansvar att se till att hanteringen av kemikalien är säker för de som använder kemikalien och för miljö samt att alla lagkrav uppfylls. Klassningen, produktvalsanalys och mall för riskbedömning av kemikalien är ett sätt för Svenska kraftnät att stimulera substitution och kontrollera att entreprenören har god koll på vilka kemikalier som är farliga samt hur dessa ska användas på ett säkert sätt.