Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Varför ställer Svenska kraftnät krav på granskning?

Granskningen är ett sätt för Svenska kraftnät respektive entreprenör att bedöma kemikaliernas farlighet. Det är kemikaliens inneboende egenskaper som granskas. Allergiframkallande, farlig för ozonskiktet, hormonstörande eller giftigt för vattenlevande organismer är exempel på farliga egenskaper. Genom att känna till vilka kemikalier som är farligast kan man prioritera och sätta in åtgärder där de gör störst nytta.

Som entreprenör ger klassningen en indikation på vilka kemikalier Svenska kraftnät följer upp extra noggrant. Som beställare vill Svenska kraftnät ha kunskap om de farligaste kemikalier som används i våra entreprenader. Vi vill dessutom ytterligare stimulera till substitution av de farligaste ämnena och på så sätt bidra till det nationella miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö".