Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Om min kemikalie är undantagen granskning, inte är märkningspliktig eller A-klassad – är det då fritt fram att använda den?

Svenska kraftnät har inga krav på dessa kemikalier annat än att lagstiftningen följs. I både miljö- och arbetsmiljölagstiftningen ställs det krav på att du som hanterar kemikalier ska känna till vilka risker användningen innebär och hur du ska göra för att minimera riskerna. Detta framgår främst av kunskapskravet i miljöbalken, egenkontrollförordningen och AFS om kemiska arbetsmiljörisker. Ett annat grundläggande lagkrav är att tillämpa produktvalsprincipen.

För alla kemikalier gäller lagstiftningen:

  • tillämpa produktvalsprincipen enligt miljöbalken
  • följa miljö- och arbetsmiljölagstiftningen gällande hantering, förvaring, märkning, skyltning med mera
  • göra riskbedömningar avseende säkerhet, miljö och hälsa utifrån hur kemikalien används