Hoppa till huvudinnehåll

Vad är produktvalsprincipen?

Produktvalsprincipen innebär att du inför val av kemikalie ser om det finns ett miljövänligare och mindre farligt alternativ – till exempel en annan kemikalie, metod eller teknik – och om alternativet är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Om du använder en kemikalie som hamnar i klass C innebär det att Svenska kraftnät har särskilt fokus på substitution, att du tänkt igenom om kemikalien kan bytas ut mot en mindre farlig.

Ibland finns det inga alternativa kemikalier och då handlar det om att minska användningen så långt det är möjligt, hantera kemikalien säkert och använda skyddsutrustning när det behövs.