Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär det att vi ska uppnå "Giftfri miljö"?

Enligt riksdagens beslut innebär miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa, idag eller för framtida generationer, eller den biologiska mångfalden.