Hoppa till huvudinnehåll

Hur kvalitetsgranskas säkerhetsdatabladet?

Det kontrolleras att all information som lagstiftningen kräver och som behövs för granskning finns med, att det är rätt språk (svenska eller språk som arbetstagare använder), datum samt att det finns en röd tråd. Avsnitt 3 (ingående ämnen, halt, cas-nr) är det viktigaste avsnittet för att kunna granska och bedöma klass. Cas-nr kan inte begäras från leverantörer, endast EG-nr krävs enligt lagstiftning.