Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ”exponeringsscenario” i säkerhetsdatabladet?

Ett exponeringsscenario beskriver hur ett ämne ska användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln. Säkerhetsdatabladet kan innehålla ett eller flera exponeringsscenarier som bilaga.

Exponeringsscenario upprättas av kemikaliens tillverkare eller importör och ska finnas för kemikalier med farliga ämnen om de förs in/säljs i mer än 10 ton per registrant och år.