Hoppa till huvudinnehåll

När behöver jag göra ny produktvalsanalys eller riskbedömning av kemikalie som redan är klassad?

I varje nytt projekt eller när användningsområdet ändras inom samma projekt, dvs. när förutsättningarna eller metoden förändras.