Hoppa till huvudinnehåll
Sök

När behöver kemikalien granskas?

Kemikalier ska granskas av Svenska kraftnät för att få en klassning. För redan klassade kemikalier gäller:

  • Ej märkningspliktiga/Undantagna kemikalier behöver inte granskas.
  • A- och B-klassade kemikalier behöver bara granskas på nytt när det kommit ett nytt säkerhetsdatablad.
  • C-klassade kemikalier ska granskas vid varje nytt användningstillfälle, dvs. vid ny entreprenad eller nytt användningsområde inom befintlig entreprenad.

Använd flödesschemat nedan för att avgöra om kemikalien ska skickas in för granskning.

Flödesschema
Granskad