Hoppa till huvudinnehåll
Sök

När behöver kemikalien granskas?

Kemikalier ska granskas av Svenska kraftnät för att få en klassning. För redan klassade kemikalier gäller:

  • Ej märkningspliktiga/Undantagna kemikalier behöver inte granskas.
  • A- och B-klassade kemikalier behöver bara granskas på nytt när det kommit ett nytt säkerhetsdatablad.
  • C-klassade kemikalier ska granskas vid varje nytt användningstillfälle, dvs. vid ny entreprenad eller nytt användningsområde inom befintlig entreprenad.
  • D-klassade kemikalier som är förbjudna får ej användas inom Svenska kraftnät. Kemikalier som är D-klassade och begränsade (tillåtna inom vissa områden) måste granskas på nytt för varje nytt användningsområde..

Ska kemikalien skickas in för granskning?

1. Först tar du reda på om kemikalien är märkningspliktig. Information om märkningsplikt finns i Säkerhetsdatabladet avsnitt 2.2.

Om ja: Ta ställning till om kemikalien är undantagen granskning. Information om undantagna kemikalier (länk till den sidan)

Om nej: Skicka inte in för granskning.

2. Är kemikalien inte undantagen granskning, ska du ta reda på om kemikalien redan är klassad. Detta gör du i

Om ja som klass A, BASTA B eller BETA: Kolla om det är samma versionsdatum för Säkerhetsdatabasen.

Om ja som klass C eller D: Skicka in för granskning.

Om nej: Skicka in för granskning.

3. Är det samma versionsdatum för Säkerhetsdatabladet?

Om nej: Skicka in för granskning.

Om ja: Skicka inte in för granskning.

 

Granskad