Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Så ansöker du om granskning

Du behöver inte skicka in kemikalier som redan klassificerats som BASTA/BETA i BASTA-registret, alternativt som A/B i Trafikverkets eller Svenska kraftnäts Chemsoft, om granskningen är gjord på samma säkerhetsdatablad.

Observera att det finns kemikalier som är undantagna kravet på klassning. Se "Undantagna kemikalier".

Följ stegen nedan för att ansöka om granskning och få en klassning A-D på en oklassad kemikalie.

Ansök om granskning för en oklassad kemikalie

 1. Logga in i Chemsoft (nytt fönster).
  Ansök om inlogg till Chemsoft om du inte har inloggningsuppgifter.
 2. Klicka på fliken "Ansökan kemikalie"
 3. Fyll i blanketten. Alla fält markerade med asterisk(*) är obligatoriska.
 4. Bifoga ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDB). SDB måste vara i digitalt, sökbart format, till exempel pdf.

När en ansökan om granskning kommit in till Chemsoft får du direkt en bekräftelse med e-post. Om ansökan inte är komplett får du e-post från Explizit med vad som saknas. Ofta beror det på att säkerhetsdatabladet är ofullständigt.

Granskning

Granskningstiden är max en vecka från det datum då en komplett ansökan har kommit in. I Chemsoft kan du följa och se statusen på ditt ärende.

Om säkerhetsdatabladet har brister ska du informera din leverantör om det. Om säkerhetsdatabladet har så stora brister att klassningen inte kan genomföras behöver ett uppdaterat säkerhetsdatablad skickas in. Om ett sådant inte kommer in får inte kemikalien användas, eftersom en säker hantering inte kan fastställas.

Granskningsbesked

När kemikalien är granskad får du ett granskningsbesked med de särskilda villkoren per e-post och i Chemsoft. Det innehåller kemikaliens klassning A-D samt de särskilda villkoren. Du får även information om kemikalien:

 1. Kan kräva medicinsk kontroll och/eller särskild utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. Detta gäller allergiframkallande ämnen, exempelvis härdplaster.
 2. Har ingående ämnen som omfattas av AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
 3. Har ämnen som finns på någon av REACH:s restriktionslistor: Kandidat- begränsnings- eller tillståndslistan.
 4. Har övriga klassificeringar

Kemikalien registreras i Chemsoft under aktuellt projekt, underhållsområde eller förråd. Du kan nu koppla kemikalien till egen kemikalieförteckning i Chemsoft.

När du har fått ett granskningsbesked

 1. Fyll i klassningen i din kemikalieförteckning om du inte gör förteckningen direkt i Chemsoft.
 2. Uppfyll de särskilda villkoren om kemikalien är i klass B eller C.

Status för kemikalier i Chemsoft

 Grönt utropstecken  Undantagen granskning/ej märkningspliktig
 Grön cirkel  A - tillåten
 Gul triangel  B - riskminskning
 Orange kvadrat  C - utfasning
 Rött kryss  D - förbjuden
 Grön pil som pekar ner i en pappersmapp  Anmäld
 Papper och ett förstoringsglas  Granskning pågår
Röd cirkel med digonalt streck som går över cirkeln  Ej fullständig granskningsansökan
Papper - Symbol för har ej granskats  Har ej granskats: gäller självregistrerade kemikalier som inte klassats
Granskad