Särskilda villkor

En kemisk produkt som klassats i grupp B eller C, eller finns registrerade i BETA-registret, har särskilda villkor. Villkoren måste vara uppfyllda innan produkten får användas. 

Villkor för produkter i grupp B och i BETA-registret

Produkter i grupp B och i BETA-registret (länk till BASTA:s webbplats, öppnas i nytt fönster) får inte användas utan att följande villkor är uppfyllda:

  • Den sökande ska fylla i avsnitt 1 i dokumentet "Villkor för hantering av kemisk produkt klassad i grupp B eller grupp C. Mallen finns på sidan "Instruktioner och mallar".
  • Leverantören av kemiska produkter ska uppmärksammas på eventuella brister i säkerhetsdatabladet av mottagaren. Om brister konstaterats vid granskningen framgår dessa av granskningsutlåtandet.
  • Om produkten används i stora mängder och det finns risk för påverkan på mark och vatten, ska den sökande även fylla i avsnitt 3 i dokumentet "Villkor för hantering av kemisk produkt klassad i grupp B eller grupp C". Detta villkor kan bli aktuellt för exempelvis användning av injekteringsmedel.

För granskade produkter i grupp B eller i BETA-registret behöver ingen ny ansökan skickas till Chemsoft, dock ska alltid en produktvalsanalys skickas med e-post till svenskakraftnat@explizit.se. Ovanstående särskilda villkor ska däremot alltid uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle.

Villkor för produkter i grupp C

Produkter i grupp C får inte användas utan att följande villkor är uppfyllda:

  • Den sökande ska fylla i avsnitt 1 och 2 i dokumentet "Villkor för hantering av kemisk produkt klassad i grupp B eller grupp C". Mallen finns på sidan "Instruktioner och mallar"
  • Leverantören av kemiska produkter ska uppmärksammas på eventuella brister i säkerhetsdatabladet av mottagaren. Om brister konstaterats vid granskningen framgår dessa av granskningsutlåtandet.
  • Om produkten används i stora mängder och det finns risk för påverkan på mark och vatten, ska den sökande även fylla i avsnitt 3 i dokumentet "Villkor för hantering av kemisk produkt klassad i grupp B eller grupp C". Detta villkor kan bli aktuellt för exempelvis användning av injekteringsmedel. 

För granskade produkter i grupp C ska en ny ansökan skickas via Chemsoft vid varje nytt användningstillfälle. Även de särskilda villkoren ska uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle.

 

Granskad