Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Särskilda villkor

Här listas de villkor som är kopplade till kemikaliens klass. Alla särskilda villkor ska uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle*.

Symbol Klass Innebörd Särskilda villkor från Svenska kraftnät utöver lagkrav/TR13
 Grönt utropstecken Undantagen granskning/Ej märkningspliktig Undantagen granskning Inga ytterligare villkor från Svenska kraftnät.
 Grön cirkel Klass A/BASTA Tillåten  Inga ytterligare villkor från Svenska kraftnät.
 Gul triangel Klass B/BETA Riskminskning
  • Gör Produktvalsanalys
  • Gör Riskbedömning för B
  • För kemikalier som riskerar att påverka mark och vatten ska istället Riskbedömning för C fyllas i
  • A- och B-klassade kemikalier behöver bara granskas på nytt när det kommit ett nytt säkerhetsdatablad
  • Dokumenten ska sparas på anvisad dokumentlagringsplats och även kunna visas upp på begäran
 Orange kvadrat Klass C Utfasning
  • Gör Produktvalsanalys
  • Gör Riskbedömning för C
  • Produktvalsanalys och Riskbedömning för C ska accepteras av PL/UI innan användning
  • Kemikalier i klass C ska skickas in för ny granskning vid varje nytt användningstillfälle, dvs. vid ny entreprenad eller nytt användningsområde inom befintlig entreprenad
  • Dokumenten ska sparas på anvisad dokumentlagringsplats och även kunna visas upp på begäran
 Rött kryss Klass D Förbjuden/endast tillåten för specifik användning

I Svenska kraftnäts förbudslista finns definierat vilka kemikalier som antingen är förbjudna att använda i verksamheten, eller som är föremål för begräsningar och enbart får användas i speciella fall.

Förbudslistan för kemikalier (pdf, 533 kB nytt fönster)

*Med varje nytt användningstillfälle avses varje ny entreprenad eller varje nytt användningsområde inom befintlig entreprenad.

Granskad