Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Särskilda villkor

Här listas de villkor som är kopplade till kemikaliens klass. Alla särskilda villkor ska uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle, det vill säga vid anlitande av varje ny entreprenad eller varje nytt användningsområde inom befintlig entreprenad.

Symbol Klass Innebörd Särskilda villkor från Svenska kraftnät utöver lagkrav/TR13
 Grönt utropstecken Undantagen granskning/Ej märkningspliktig Undantagen granskning Inga ytterligare villkor från Svenska kraftnät.
 Grön cirkel Klass A/BASTA Tillåten  Inga ytterligare villkor från Svenska kraftnät.
 Gul triangel Klass B/BETA Riskminskning
  • Gör Produktvalsanalys
  • Gör Riskbedömning för B
  • För kemikalier som riskerar att påverka mark och vatten ska istället Riskbedömning för C fyllas i
  • A- och B-klassade kemikalier behöver bara granskas på nytt när det kommit ett nytt säkerhetsdatablad
  • Dokumenten ska sparas på anvisad dokumentlagringsplats och även kunna visas upp på begäran
 Orange kvadrat Klass C Utfasning
  • Gör Produktvalsanalys
  • Gör Riskbedömning för C
  • Produktvalsanalys och Riskbedömning för C ska accepteras av PL/UI innan användning
  • Kemikalier i klass C ska skickas in för ny granskning vid varje nytt användningstillfälle, dvs. vid ny entreprenad eller nytt användningsområde inom befintlig entreprenad
  • Dokumenten ska sparas på anvisad dokumentlagringsplats och även kunna visas upp på begäran
 Rött kryss Klass D Förbjuden/endast tillåten för specifik användning

I Svenska kraftnäts förbudslista finns definierat vilka kemikalier som antingen är förbjudna att använda i verksamheten, eller som är föremål för begräsningar och enbart får användas i speciella fall.

Förbudslistan för kemikalier (pdf, 533 kB nytt fönster)

 

Granskad