Undantagna produkter

Ett antal produkter är undantagna från kravet på granskning. Dessa produkter ska alltså inte rapporteras in i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

Följande produkter är undantagna från kravet på granskning:

Se vilka produkter som redan är granskade genom att söka på sidorna nedan:

Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem

Trafikverkets kemikaliehanteringssystem

BASTA och BETA

BASTA står för byggsektorns aveckling av särskilt farliga ämnen. BASTA:s databas består av två register:

  • BASTA-registret med produkter som klarar systemets högre krav på kemiskt innehåll.
  • BETA-registret med produkter som uppfyller systemets grundkrav på kemiskt innehåll.
Granskad