Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsmeddelande 2020/03 - Upphävande av stopp att klättra i Svenska kraftnäts master

Beslut har tagits att häva stoppet om förbud att utföra arbete som innebär klättring i Svenska kraftnäts master, se tidigare säkerhetsmeddelande 2019/01.

Stoppet har hävts då Arbetsmiljöverket inte har funnit skäl att ställa krav i ärendet samt att Svenska Kraftnät genomfört de förbättringspunkter som verket själva beslutat om och som krävts för att häva förbudet.

Säkerhetsmeddelandet finns att läsa ta del av här