Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsmeddelande 2020/04 – Brandrisker nära luftledningar

Eftersom de senaste somrarna varit torra med höga brandrisker och det även detta år finns indikationer på höga risker för antändning och brandspridning i skogsmark har Svenska kraftnät tagit fram en plan för hur brandriskerna ska hanteras.

Säkerhetsmeddelandet tar bland annat upp vikten av att projektledare och entreprenör själva behöver följa utvecklingen i det område (läs kommun) där de är verksamma. I projektledarens roll ligger att tydligt informera entreprenören om Svenska kraftnäts krav inför sommarens värmeperioder.

Säkerhetsmeddelandet finns att ta dela av här