Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


291 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 25

2018-09-04 305 kB
TR02-02-01

Allmänna anvisningar, utgåva 7

2018-09-04 308 kB
TR02-02-02

Ordlista, kontrollanläggningar, utgåva 2

2018-09-04 365 kB
TR01-10E

Power transformers 2MVA and above, revision 9.

2018-09-03 1247 kB
TR01-11E

Shunt Reactors, revision 9.

2018-09-03 857 kB
TR02-03-01

Systemuppbyggnad, utgåva 6

2018-09-03 1037 kB
TR02-06-01

Driftuppbyggnadsautomatik (DUBA), utgåva 4

2018-08-31 525 kB
TR15-04

Markundersökning, utgåva 2.

2018-08-29 853 kB
TR15-06

Projektering av topplinebyte, utgåva 1.

2018-08-27 481 kB
TR02-07-01

Mätvärdesomvandlare, utgåva 6.

2018-08-21 483 kB
TR02-01-01

Inledning, utgåva 6

2018-08-07 284 kB
TR02-06-04

Nollspänningsautomatik (Uo-aut.), utgåva 5

2018-06-15 409 kB
TR08-01

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet, utgåva 3

2018-05-15 442 kB
TR02-06-02

Utrustning för FPS-funktion, utgåva 5

2018-05-11 500 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 4

2018-05-01 846 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 3

2018-04-26 711 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision C

2018-04-04 87 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision C

2018-04-04 164 kB
Flödesschema hantering SCD-fil

2018-04-04 161 kB
TR02-06-07

Fördröjd återinkoppling, utgåva 5.

2018-03-29 564 kB

521 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 24

2018-06-21 111 kB
TR02-07-01

Mätvärdesomvandlare, utgåva 5.

2018-03-29 408 kB
TR12-03

Riktlinjer för Säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 6

2018-01-10 247 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 2

2017-08-21 710 kB
TR05-03-2

Luftledning Stolpar tillverkning, utgåva 1

2017-07-04 594 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 23

2017-06-15 270 kB
TR02-02-4

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 5.

2017-06-12 517 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 5

2017-05-31 244 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 4

2017-05-12 383 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 3

2017-03-24 6137 kB
TR12-06 - Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 2

2017-02-23 10 kB
TR12-13 - Bilaga 4

Ansökan om samråd

2017-01-18 127 kB
TR12-13 - Bilaga 6

Skogsbesiktningprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-13 - Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision B

2017-01-09 3103 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision B

2017-01-09 136 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR01-21_6, Bilaga 4.6

Planritning manöverbyggnad

2016-11-25 164 kB
TR01-21_5, Bilaga 4.5

Rambeskrivning EL

2016-11-25 182 kB
TR01-21_4, Bilaga 4.4

Rambeskrivning VVS

2016-11-25 250 kB
Granskad