Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.


285 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR15-05

Konstruktionshandlingar luftledningar, utgåva 1

2018-01-29 1114 kB
TR02-08-03

Händelseregistrering, utgåva 6

2018-01-26 560 kB
TR02-08-02

Felsignalsystem, utgåva 7

2018-01-26 507 kB
TR02-08-04

Larmsystem, utgåva 4

2018-01-26 327 kB
TR12-03

Riktlinjer för Säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 6.1

2018-01-19 247 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 5

2018-01-17 987 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 5

2018-01-17 849 kB
TR 03-01

Mätning, revision B

2017-12-27 699 kB
TR01-08E

Circuit breakers 245-420 kV, revision 6

2017-12-12 1058 kB
TR01-08

Effektbrytare 245-420 kV, utgåva 6

2017-12-12 962 kB
TR02-05-02-04

Längsdifferentialskydd, utgåva 6

2017-12-08 349 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 6.

2017-11-13 400 kB
TR13-02-08

Arbetsmiljökrav i tunnlar med installerad kraftkabel för högspänning, utgåva 1.

2017-10-31 627 kB
TR02-08-01

Signaler, Larm, Händelseregistrering: Störningsskrivare, utgåva 6.

2017-10-26 511 kB
TR12-14

Riktlinjer för kvalitet, utgåva 3

2017-09-27 432 kB
TR05-03-2

Luftledningar, stolpar tillverkning, utgåva 2

2017-09-05 792 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 3

2017-08-22 14079 kB
TR01-21 Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverutbyggnad, utgåva 3

2017-08-22 6213 kB
TR01-21 Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad, utgåva 3

2017-08-22 2009 kB
TR01-21 Bilaga 4.3

Dörrförteckning manöverbyggnad, utgåva 3

2017-08-22 1900 kB

499 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-03

Riktlinjer för Säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 6

2018-01-10 247 kB
TR05-03-2

Luftledning Stolpar tillverkning, utgåva 1

2017-07-04 594 kB
TR02-02-4

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 5.

2017-06-12 517 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 5

2017-05-31 244 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 4

2017-05-12 383 kB
TR12-06 - Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 2

2017-02-23 10 kB
TR12-13 - Bilaga 4

Ansökan om samråd

2017-01-18 127 kB
TR12-13 - Bilaga 6

Skogsbesiktningprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-13 - Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR01-21_6, Bilaga 4.6

Planritning manöverbyggnad

2016-11-25 164 kB
TR01-21_5, Bilaga 4.5

Rambeskrivning EL

2016-11-25 182 kB
TR01-21_4, Bilaga 4.4

Rambeskrivning VVS

2016-11-25 250 kB
TR01-21_3, Bilaga 4.3

Dörrförteckning manöverbyggnad

2016-11-25 103 kB
TR01-21_2, Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-25 120 kB
TR01-21_1, Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-21 291 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 2

2016-11-09 12181 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
Granskad