Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i transmissionsnätet och anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller transmissionsnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Information finns också i föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


37 dokument inom TR01 Stationsanläggningar
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 9.

Bilaga till teknisk riktlinje TR01-01 Stamnätstationer utgåva 9: 400kV sektion typfack (pdf, 134 kB).

 

2019-06-20 1218 kB
TR01-01E

Substations, revision 8.

2017-02-24 1280 kB
TR01-02

Kabelström-transformatorer 7,2 - 420 kV, utgåva 4

2020-05-29 591 kB
TR01-02E

Cable current transformers 7.2 - 420 kV, revision 4

2020-05-29 594 kB
TR01-04

Fristående strömtransformatorer 7,2-420 kV, utgåva 4

2014-11-05 808 kB
TR01-04E

Self-Contained Magnetic Current Transformers 7.2-420 kV, revision 4

2014-11-05 795 kB
TR01-05

Fristående magnetiska spänningstransformatorer 7,2 - 420 kV, utgåva 4

2015-03-18 888 kB
TR01-05E

Self-Contained Magnetic Voltage Transformers 7.2 - 420 kV, revision 4

2015-03-18 1080 kB
TR01-06

Fristående kondensatorspänningstransformatorer, utgåva 4

2015-03-18 860 kB
TR01-06E

Self-Contained Capacitive Voltage Transformers 170-420 kV, revision 3

2015-03-18 997 kB
TR01-08

Effektbrytare 245-420 kV, utgåva 6

2017-10-02 962 kB
TR01-08E

Circuit breakers 245-420 kV, revision 6

2017-10-02 1058 kB
TR01-09

Frånskiljare i utomhus-utförande 12-420 kV, utgåva 3

2013-02-25 433 kB
TR01-09E

Disconnectors (isolators) for outdoor use 12-420 kV, revision 3

2013-02-25 477 kB
TR01-10E

Power transformers 2MVA and above, revision 9

2018-09-03 1247 kB
TR01-11E

Shunt Reactors, revision 9.

2018-09-03 857 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 5

2017-12-22 987 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 5

2017-12-22 849 kB
TR01-13

Stamnätsstationer jordning, utgåva 1

2015-05-25 1123 kB
TR01-14

Skruvklämmor för ledare i utomhusställverk, revision 1.

2016-12-16 570 kB

82 dokument inom TR01 Stationsanläggningar
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR002 Kabelströmstransformatorer.pdf

1991-01-01 162 kB
TR003 Fristående strömtransformatorer 7,2-52kV

1992-11-12 307 kB
TR004 Fristående strömtransformatorer 82,5-720 kV

1992-11-12 359 kB
TR005 Fristående magnetiska spänningstranformatorer

1992-11-12 346 kB
TR006 Fristående kondensatorspänningstransformatorer

1992-11-12 347 kB
TR006 Fristående kondensatorspänningstransformatorer, revision B

2006-09-25 392 kB
TR007 Nollpunktsapparater

1991-02-20 423 kB
TR008 Effektbrytare

1992-11-12 932 kB
TR009 Frånskiljare i utomhusutförande

1992-11-05 557 kB
TR010 Oljeisolerade krafttransformatorer

1992-11-05 1836 kB
TR01-01

Stamnätstationer, utgåva 8

2017-02-24 437 kB
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 7

2015-12-18 787 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar revision 5

2014-04-22 975 kB
TR01-01 Kraftanläggningar, revision B

2006-08-25 466 kB
TR01-01 Kraftanläggningar, revision C

2009-02-05 432 kB
TR01-01 Kraftanläggningar, revison 4

2012-06-08 1515 kB
TR01-02

Kabelströmstransformatorer 7,2– 420 kV, utgåva 3

2013-02-25 240 kB
TR01-02 Kabelströmstransformatorer 7,2– 420 kV, revision B

2006-09-25 245 kB
TR01-02E

Cable Current Transformers 7.2 – 420 kV, revision 3

2013-02-25 252 kB
Granskad