Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


294 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-07-01

Mätvärdesomvandlare, utgåva 6.

2018-08-21 483 kB
TR02-01-01

Inledning, utgåva 6

2018-08-07 284 kB
TR02-06-04

Nollspänningsautomatik (Uo-aut.), utgåva 5

2018-06-15 409 kB
TR08-01

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet, utgåva 3

2018-05-15 442 kB
TR02-06-02

Utrustning för FPS-funktion, utgåva 5

2018-05-11 500 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 4

2018-05-01 846 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 3

2018-04-26 711 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision C

2018-04-04 87 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision C

2018-04-04 164 kB
Flödesschema hantering SCD-fil

2018-04-04 161 kB
TR02-06-07

Fördröjd återinkoppling, utgåva 5.

2018-03-29 564 kB
TR02-03-02

Standarder och generella krav, utgåva 5

2018-02-27 381 kB
TR01-22

Teknikbod, utgåva 4

2018-02-22 6403 kB
TR01-22E

Technical building, revision 4

2018-02-22 516 kB
TR14-04-1E

Testing of HV cable systems, revision 1

2018-02-12 682 kB
TR14-02-2E

HVDC extruded cable, revision 1

2018-01-24 542 kB
TR14-02-3E

HVDC mass-impregnated cable, revision 1

2018-01-24 577 kB
TR15-05

Konstruktionshandlingar luftledningar, utgåva 1

2018-01-23 1114 kB
TR12-03 - Bilaga

Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, exempel

2018-01-19 249 kB
TR12-03

Riktlinjer för Säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 6.1

2018-01-19 247 kB

532 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision B

2017-01-09 136 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR01-21_6, Bilaga 4.6

Planritning manöverbyggnad

2016-11-25 164 kB
TR01-21_5, Bilaga 4.5

Rambeskrivning EL

2016-11-25 182 kB
TR01-21_4, Bilaga 4.4

Rambeskrivning VVS

2016-11-25 250 kB
TR01-21_3, Bilaga 4.3

Dörrförteckning manöverbyggnad

2016-11-25 103 kB
TR01-21_2, Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-25 120 kB
TR01-21_1, Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-21 291 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 2

2016-11-09 12181 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 6

2016-07-05 849 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar och markkablar, utgåva 2

2016-06-30 547 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 3

2016-05-23 513 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 1

2015-12-18 865 kB
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 7

2015-12-18 787 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 3

2015-11-01 1719 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 2 - nytt TR nummer! Tidigare nummer TR04-03

2015-09-24 3035 kB
TR08-04E

Documentation contents for overhead lines, revision 5

2015-09-22 3028 kB
Granskad